Общи условия

Наемателят трябва да отговаря на следните изисквания:
Да има валидна поне от три години шофьорска книжка и навършени 25 години. 
Документи, които се изискват:  шофьорска книжка,лична карта или паспорт

Срок на наема:
Периодът за наем е 24 часа минимум. При просрочване на времето за използване  на автомобила без предварително известие , се доплащат следните суми: от 1 до 4 часа – наем за половин ден; повече от 4 часа – наем за целодневно ползване.

Условия за депозит и плащане.
По време на резервацията е възможно извършването на частично предварително заплащане (20% от крайната цена) посредством кредитна карта, или ползвайки следните начини за разплащане:  еPay.bg. При използване на кредитна карта, тя ще бъде таксувана с основание  „Speed 2009" ltd /"Спийд 2009" ООД – името на нашата фирма. Заплащанията на предплатата се извършват в български лева съобразно курса на Българска Народна Банка за деня. Всички обявени цени на сайта са с включено  ДДС.

Информация и данни на фирмата: "Спийд 2009"ООД, Булстат: 200555096; Адрес: гр. Айтос, ул. Петър Станев № 2
тел:+359 888 921 777, ел. поща: [email protected]

При наличие на извършено частично предплащане, Наемателят има отговорността да заплати остатъка от пълната сума за наема на автомобила при получаването му.
Варианти за плащане: Visa, МasterCard, Maestro, Borica или плащане в брой.

Застраховки:

  • Застраховка – Клиентът е освободен  от отговорност в случай на  катастрофа или кражба.Застраховката е валидна при представяне на документ, издаден от КАТ за щетата/кражбата, документите и ключовете на колата трябва да бъдат върнати безусловно. Застраховката не важи при употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, както и при нарушение на закона за движение по пътищата. Същата не покрива причинени щети по джанти, гуми, стъкла, шаси, интериор и драскотини, нанесени по време на престой на паркинг.
  • Пълна  Застраховка –   Включва драскотини на паркинг, щети по гуми, джанти, стъкла и шаси.
Обърнете внимание на следното:
 Автокаско свобождава клиента от отговорност напълно,  но не отменя изискването да бъде представен протокол, съставен от КАТ. При положение, че клиентът не осигури необходимата документация от КАТ за ПТП, той изцяло заплаща пълния размер на щетите. При положение, че клиентът не предостави необходимата документация от КАТ за кражба или тотална щета, той поема изцяло отговорността и се задължава да плати пълната застрахователна стойност на наетия автомобил. От горепосочените застраховки нито една не осигурява покриването на частични липси, загуба на части или аксесоари.
Загубата на документи се таксува: размерът на таксата е 100 € (таксува се и загубата на панел на касетофон или CD, както и ключове)
От горепосочените застраховки нито една не освобождава клиента от носенето на отговорност при щети, нанесени по интериора на наетия автомобил (тапицерия, табло, седалки и друго.)

Гориво:
В договора за наем се отбелязва количеството на наличното гориво в резервоара,при връщане резервоарът трябва да бъде  така като е бил при наемане.

Еднопосочни наеми:
При положение, че наетият автомобил е върнат след ползване в друго населено място различно от това на наемането   е вероятно да бъде добавено допълнително заплащане.
При наличие на предварителна заявка се дава възможност за доставяне на автомобила до желана от клиента локация като може да бъде добавено допълнително заплащане.


Допълнителни аксесоари:
Вериги за сняг,  GPS навигационна система-таксува се на ден.
Детско столче,Детско Кошче,Бустер-предоставят се безплатно.                                              

Извънредни  обстоятелства:
При наемането или връщането на автомобил извън работно време, може да бъде добавена еднократна такса  в размер на 10.00 €.                                                             
Ако автомобилът бъде върнат по-рано от посочения в договора срок, наемодателят не възстановява предварително платената сума за наем.
Наемът на използвания автомобил може да бъде удължен по желание на клиента след уведомяване на наемодателя 24 часа преди изтичане на договора.

Наеми извън страната:
Не се допуска без предварителна уговорка и пълномощно автомобилите на „Спийд 2009” ООД  да пътуват зад граница.
Заплаща се еднократна такса в размер на 50.00 € – 80.00 €, определя се от класа на наетия за ползване автомобил. Някои дестинации са забранени.

Условия позволяващи анулиране/промяна на резервация:
При невъзможност на клиентът да присъства за направената от него  резервация предплатата не се връща.
До 24 часа преди началото на срока за наем заявената резервация може да бъде коригирана.
Резервация, която е анулирана, води до начисляване на такса в размер на 20% от окончателната цена за наема, но не по-малко от наемната цена за ползване на автомобила за 1 ден.
В случай на неявяване на Наемателят до 12 часа след направената резервация за периода на ползване, предплатената сума не се връща.

При липсата на наличност на резервирания автомобил е възможна замяна с алтернативна кола от същия или по-висок клас без заплащане на допълнителни суми. В случай на липса на възможност за предоставянето на алтернативен автомобил, предплатената сума за наема ще бъде върната.

Допълнителни условия:
Наемодателя не носи  отговорност за техниическата изправност на автомобилите след тяхното наемане.
Наемодателят не носи отговорност при частична, трайна загуба на трудоспособност или смърт на шофьора или пътниците в автомобила при пътнотранспортно произшествие или друг инцидент с наетия автомобил по време на наемния период.
Наемодателя не носи никаква отговорност за пътниците в автомобилът както и към товарът им повреме на наемът.
Автомобил който не се върне до 24 часа след изтичането на наема без предупреждение се обявява за откраднат и се търси наказателна отговорност към наемателя на автомобилът по законите на РепубликаБългария.
Всички глоби за непаравилно паркиране и превишена скорост,както и всякакви други пречинени по вина на наемателя се заплащат по сметка на наемодателя.
Всички наши клиенти предоставят доброволно личните си данни при изготвянето на резервация и наемането на автомобил.
 

Viber me Whatsapp